Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa Burcu Özellikleri

Koç'un estirdiği terör havası gerilerde kalmış yerini sakin, dinlendirici bir ortam almıştır. İşte Boğa: dinginliğin, huzurun, sanki sonsuza kadar sağlam kalacak olan bir tapınağın uyandırdığı duygusunu çağrıştıran yaratık. Boğa ağırdır. Barışı, sağlamlığı ve durgunluğu arar. Üzerinde konup kalkan sineklere bile aldırış etmeden olduğu yerde dinlenmeyi tercih eder. Hantal yapılı Boğa'mız rahatsız edilmekten pek hoşlanmaz. Onun güvenliğini sarsacak şeylere biraz geç de olsa mutlaka cevap verir. Sakinliğine aldanmayın. Toleransı yüksek olmasına rağmen eğer tehdit altında üzerinize doğru geliyorsa çok toz kaldıracak demektir.

Boğa sakinliğin, güvenin zevkini çıkarır. Hayatın kendisi değil sadece hissetmek önemli olan. Sözler gereksizdir. Sonsuzluk, sükunet, barış. Boğa'nın amacı durumunu sağlamlaştırmak, sürekli bir güvenin verdiği rahatlık duygusunu dilediğince yaşamaktır.

Boğa güvenlik veren her şeyle büyülenir. Sakin bir doğa köşesi, kır hayatı onu stresten koruyabilir. Sessizliği duyumsamak onun için sözlere aktarılmayan temel bir ihtiyaçtır.

Boğa güvenliği ancak somut bir dünyada bulabilir. Önce dokunur, maddenin varlığını keşfeder. Tartışmasız bir materyalisttir o. Fizikseldir, verimlidir, soyutlamalara asla gitmez. Üzerinde yerleştiği toprağı hisseder. Toprak ona güvenlik verir.

Sabırla kurulmuş ama durağan bir hayat. Her şeyi basitleştirmeli, pratik olmalı, hiçbir zaman riske girmemeli. Biriktirmeli, güvenlik için sahip olmalı. Boğa, adeta dört tarafına kalın duvarları olan bir kale örer. Alışkanlıklarının dışına çıkması düşünülmez bile. Sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusu onu kıskanç kılar. Evet, Boğa sağlam ve kararlı gözükür. Oysa, her ne kadar sağlam kaleler inşa etse de değişime ayak uydurmak zorundadır. Buna rağmen değişime karşı koyar. Sarsılmaz inatçılığı Boğa'nın mezarı olabilir. Her şeyin önceden belirlendiği bir ortamın özlemini çeker. Ne yazık ki ağırlığı, sadece fiziksel düzeyde kalışı onda zihinsel durağanlık yaratacaktır. İnatçı kararlılığı onu daha da katılaştıracaktır. Esneklikten uzak, gelişmeye kapalı bir dünya olur böylesi. Sıkıcı ve ilgisiz olan her şey ise ölüme mahkumdur.