Burçlar ve Kadınlar

Koç Burcu Kadını

Koç Burcu Kadını

Cömerttirler. Kafaları çok hızlı çalışır, icra yetenekleri de vardır. Ama, başarılı olabilmeleri için, işe başlamadan önce başka birinin işi planlaması şarttır.

Tenkit etme huyları ve saldırganlığa eğilimleri vardır. Eşlerinin bu konuda çok sabırlı olması gerekir. Kötü olan her şeyden nefret ederler. Pratik olarak kazanılan başarıdan hoşlanırlar. Şiddetli ve ani heveslere kapılırlar. Alışıla gelmiş yuva düzenine pek uymazlar. Aşık olunca çok romantikleşirler.

17. Yüzyılın ünlü ingiliz astrologu Willia Lilly "Christian Astrology" adlı kitabında, sert etkiler altında çok fazla Koç ve Ateş elemanı taşıyan kadınlar için "Virago /Geçimsiz Kadın" sıfatını kullanmıştır.

Boğa Burcu Kadını

Boğa Burcu Kadını

Bu burçta doğan kadınlar adeta evlilik için yaratılmıştır. Yuvayı onlar yaparlar. Onlar için hayatta herşeyden önce güven duygusu gelir. Bundan ötürü paraya, maddi güvenceye önem verirler. Mutlu olabilmeleri için, erkeğin onlara bu güveni sağlayabilecek nitelikleri olması gerekir.

Eşleri, bu burcun kadınlarını zorlamazlarsa, iyi ederler. Çünkü, çok duyguludurlar. Genelde sessiz ve rahattırlar, ama zorlandıkları zaman dikkafalı olurlar. O zaman gözleri hiçbir şeyi görmez.

Her türlü konfor ve lüksten son derece zevk alırlar. Çocuklarını ve evle ilgili olan herşeyi severler. Bir şeyi oluruna bırakma veya başkalarına güvenip, ihmal etme eğilimlerinden dolayı bazı problemlerle karşılaşırlar.

İkizler Burcu Kadını

İkizler Burcu Kadını

En belirgin özellikleri kararsızlıktır. Bu, onların hem gücü, hem de zayıflığıdır. Sebatkar olmayı öğrenmeleri gerekir. Eşlerine destek olma arzusu ile terketmek isteği arasında bocalarlar. Aşırı kararsızlık, çok gelişmiş zeka ve aşırı hassasiyet sinir hastalığına sebep olabilir.

Doğuştan yuva yapıcı değildirler, ama konfor ve güzellik isterler. Eşleri akıllıysa, enerjilerini çevrelerine saçma eğilimlerine çare bulmak için, onları aynı anda iki iş birden yapmaya teşvik etmelidir. Böylece değişiklik tutkusunu tatmin etmiş olurlar.

Yaradılış itibarıyla ev kadını değildirler, fakat ev kadını olabilmek için ne gerekirse kendilerinde vardır. Bir iş tamamlandıktan sonra, daha entelektüel bir işle ilgilenme isteğini tatmin edebilirler ve bu takdirde daha ilginç ve başarılı bir eş olurlar.

Sadık ve vefalı olmalarına rağmen, sonunda eşlerinden ayrılabilirler. Çünkü, kalplerinde birden fazla ateş yanmasına karşı duramazlar.

Yengeç Burcu Kadını

Yengeç Burcu Kadını

Seyehate, maceraya, romantik ilişkilere ve titizliğe bayılırlar. Aynı zamanda eski geleneklere, alışkanlıklara da bağlıdırlar. Bağlı oldukları çevreden kopmak, ailesini terketmek onlar için çok güçtür. Eve olan sevgileri, onların iyi bir yuva kurucusu olmasına yardım eder. Çok iyi bir anne olurlar. Bazıları çocuk isterler, ama evliliğe pek önem vermezler.

Eşlerinin, kendilerini geliştirmesi için cesaret vermesi gerekir.

Aslan Burcu Kadını

Aslan Burcu Kadını

Bu burçta doğanlar vasat şeylerden hiç hoşlanmadıkları için eşleri olacak erkeğin de başkalarına göre çok üstün olmasını isterler. Bununla birlikte çok üstün gördüğü birini bulsalar bile kendilerini ezdirmeye de hiç tahammül edemezler. Böyle bir erkeğe rastlamazlarsa, tam aksine, idareleri altına alabilecekleri ve her istediklerini yaptırabilecekleri, hükmedebilecekleri erkekleri tercih ederler. Eşleri, aynı zamanda aşıkları da olmalıdır.

Bazen müsriflik derecesinde cömerttirler. Çalışmaktan yorulurlar ama, özellikle erkeklere özgü işlerden de hoşlanırlar. Monoton işlere tahammül edemezler.

Sevdiklerine en üstün sadakati ve sevgiyi gösterebilirler. Ancak, karşısındaki bu derecede sevgiye cevap vermezse, kırılabilirler.

Başak Burcu Kadını

Başak Burcu Kadını

Detaylara önem verirler. Beceriklidirler. Fikirleri, başkalarından çok, onlar için önemlidir.

En önemli kusurları; çok tenkitçi olmaları, tekdir etmeyi bilmemeleri, çok güç affetmeleri, her şeyi kendilerine saklama eğilimleridir.

Eşleri, zekalarını değerlendirmelerine yardım etmelidir.

Terazi Burcu Kadını

Terazi Burcu Kadını

Erkek mizacını en iyi anlayan kimselerdir. Ama, yarattıkları erkek imajına tam anlamıyla bağlanırlar. Bu özellikleri eşlerini hayalkırıklığına uğratabilir, çünkü bu tür davranışlara layık çok az kimse vardır.

Eşleri, bu hayalkırıklıklarının ortak hayatlarına gölge düşürmesine engel olmalıdır. Eşlerinin çok hassas olduklarını, güzellik, ahenk, düzen ve adalete olan tutkularını unutmamaları gerekir.

Akrep Burcu Kadını

Akrep Burcu Kadını

Çok çekicidirler, erkekler üzerinde fiziksel etkileri vardır. Hayranlarının ihtiraslarını körükler ve daha yüce duyguların gelişmesine engel olurlar.

Bu burçta doğan kadınlar yüksek ve alçak olmak üzere iki tiptir. Bu iki tipin arasındaki fark, yüksekte uçan Kartal ile yerde sürünen Akrep arasındaki fark gibidir.

Eşleri, hangi tiple evlendiklerini bilecek olurlarsa, Onların olağanüstü yeteneklerini doğru kullanmalarına, fırsatları değerlendirip, tehlikeleri savuşturmalarına yardım edebilirler. Eşleri, onların saygısızlık ve taşkınlık yapmalarına engel olmalıdır.

Sevdiklerine çok derin duygular beslerler, ama başkalarına karşı çok soğuk ve kayıtsız görünürler. Eşleri, onlardan daha aşağı durumdakilere kapılmalarını önlemeye çalışmalıdır. Aksi halde, kendilerini garip aşk serüvenlerine karışmış bulurlar.

Yay Burcu Kadını

Yay Burcu Kadını

Bu burçta doğan kadınlar, kendi çevrelerinde popüler, toplum içinde de başarılıdırlar. Ancak, çevrelerindekileri ürküten kaba davranışlara ve gereksiz konuşmalarına gem vurmaları iyi olur. Kocaları, pişkin olmaya gayret etmelidir.

Hassas, sinirli ve heyecanlı olmaya meyillidirler. Duyguları kolay incinir, hassasiyetleri bazen kendilerine zararlı olur. Yaptıkları bir işi bitirmeden bırakırlar. Eşleri akıllıysa, onlara sabırlı, azimli olmayı öğretmeli; hayalgüçlerini teşvik etmeli ve aynı zamanda gerçekleri de unutturmamalıdır.

Oğlak Burcu Kadını

Oğlak Burcu Kadını

Çok evcildirler. Her türlü aile toplantılarına ve yıldönümlerine bayılırlar. Evliliğe çok önem verirler, ama başarılı bir evlilik için eşleriyle birlikte ona anlam vermeye çalışmalıdırlar. İki taraf da şefkatlerini ruhlarında saklamaya gayret etseler daha iyi olur.

Çalışkandırlar. Tükenmez enerjileri, doymak bilmeyen ihtirasları vardır. Güçlü olmak isterler, bilgiyi ve zenginliği kendilerine kazandırdıkları güçle değerlendirirler. Yüksek mevkilerden arkadaşlar edinirler.

Kendinden emin tavırları altında başarılarını gölgeleyen, mutluluklarını zedeliyen bir kötülük hissederler. Bu, onları cimriliğe varacak derecede tamahkar yapabilir. Eşleri hem cesaret, hem de cömertlik açısından onlara örnek olmalıdır. Aşkta karşı tarafın durumuna hiç dikkat etmeyen bencil biri olmaları muhtemeldir.

Kova Burcu Kadını

Kova Burcu Kadını

Onlar için en büyük mutluluk; başkalarına iyilik yapmaktır. Dünyayı bir bütün olarak görürler; kişisel isteklerin ve bencil amaçların üzerine çıkarlar.

Asil bir eş ve başarılı bir anne olmak isterler. Öğretmenlik, yazarlık, hemşirelikte başarılı olurlar. Astronomi ve astrolojiye ilgi duyarlar. Kehanet sayılabilecek sezgileri vardır. Eşleri, tembellik veya değişkenliklerinden şikayet edemez.

Aşk maceralarında sadık ve fedakardırlar, ama belli etmezler. Genel olarak dünya ile o kadar ilgilidirler ki, sevdiklerini ihmal ettikleri sanılabilir. Onları bu durumdan kurtarmak için eşlerinin yardımcı olması gerekir.

En çok hoşlanmadıkları şey, eşlerinin kendilerini kısıtlaması ve özgürlüklerine istedikleri gibi sahip olamamaktır.

Balık Burcu Kadını

Balık Burcu Kadını

Hassas, sempatik, önsezileri güçlü ve uyumludurlar. Çok iyi bir arkadaş, rahatlatıcı, sevecen, memnun edici bir eştirler. Yüksek idealleri, yüce duyguları vardır.

Eşleri hangi burçtan olursa olsun, ilk görevleri, onların kendilerine olan güvenlerini sağlamak ve başladıkları her işi başarabileceklerine kendilerini inandırmak olmalıdır.

Hatalara karşı hoşgörülüdürler. Tabiat, sanat ve güzelliklere hayrandırlar. Her şeyden etkilenebilirler, sezgileri güçlüdür, ama mantıklı ve tutarlı olamazlar. Bazen inatçı ve ısrarcı olurlar.

Başkalarıyla olan çatışmaları hep şefkatlerinden kaynaklanır. Kendilerini adamış ve cömert annedirler; çocuklarına karşı da çok hoşgörülüdürler. Ancak, dikkatsiz ev kadınıdırlar.