Terazi

Terazi Burcu

Terazi Burcu Özellikleri

İşte Zodyak Kuşağı'nın orta noktasına vardık. Terazi sembolü bize, ortada olmayı, denge sağlamayı, aşırıya kaçmamayı çağrıştırıyor. Klasik astolojide zerafetin, uyumun ve barışın simgesi olan Terazi, kendisine devamlı şu soruyu sorar: "Acaba?". Bu kritik soru onun ikilemini, her şeyin ortasında, 'evet' ve 'hayır'ın arasında beklediğini gösterir. Gerçekte, Terazi bize huzuru öğretir. İçsel uyumumuzun sürdürülmesi için dengemizi sağlam tutmak zorundayız.

Terazi'nin gücü çelişkilere açık oluşundadır. Karşılaştığı olayların her zaman iki taraflı bilincinde oluşu, onu savaştan korur. Bu burcun sanatçılar burcu olması bir gerçek olabilir ama buradaki amaç yine aynıdır: huzura ve sükunete ulaşmak. Doğada bir gezinti sonunda kazanılan bir sükunet, Terazi'nin uyandırdığı bir anlatımdır. Dış dünyadaki uyumun içe yansıması için, Terazi çevresini güzelleştirmeye, estetik ayrınlar yaratmaya çalışır. Terazi, bir bakıma, gerçeğin hep iki kutuptan oluştuğunun farkındadır. Gerçek dengede yatmaktadır.

Denge ise bizi ilişkilerimizdeki hassas noktaya götürür. Aynı ip üzerinde oynayan iki cambaz örneği, ilişkilerde kurmamız gereken bir özelliği vurgular. Cambazlardan birinin daha fazla kendi sınırlarını genişletmeye çalışması, ipin sarsılmasına hatta kopmasına neden olacaktır. Denge, bilinç ilişkinin savaşa dönmesini engelleyecektir.

Bu burçta bulunan gezegenler dengeleyici, uzlaşıcı ve yumuşatıcı biçimde çalışacaklardır. Merkür'ün Terazi'de olması iletişimde ortaklaşa çabaya duyulan ihtiyacı veya sözlerdeki estetik arayışı anlatabilir. Bu alanda Mars adeta barış için savaş veren bir şövalyedir. Mars'ın şiddetinin kırılacağı kesindir. Kişi sosyal güdülerini beslemek için tartışmacı ama dengeye açık bir tutum alır.

Terazi'nin her zaman olayların iki yanını görmesi, sürekli bir kararsızlık hali yaratabilir. Öncü bir burcun böyle bir duruma düşmesi ise, tembellikten başka bir şey değildir. Kendimizi hayatın akışına bırakmaya ne dereceye kadar izin verebiliriz? Kararını veremeyen Terazi, sonsuza kadar beklemeye mahkum olacaktır. Eğer sakin bir yaşamın, diplomasi arayışının günlük yaşamımızın hangi alanlarında geçerli olduğunu görmek istiyorsak Terazi'nin bulunduğu eve bakmalıyız. 4. Ev'de bu arayış aile ilişkilerinde görülürken, 6. Ev'de iş ortamına yansıyacaktır.