Yay Burcu

Yay Burcu

Yay Burcu Özellikleri

Akrep'in verdiği yoğunluk boşaltılmalıdır. Bunu da Yay yapacaktır. Yarı hayvan yarı insan şeklindeki Centaur okunu fırlatır. Uzaklara, öte kültürlere düşecektir ok. Yay, tıpkı sembolünü oluşturan Centaur gibi, hayvansal güdülerden kendisini sıyırıp insanlaşmaya başlayışı açıklar.

Arketiplere bakarsak, aşağıdan yukarıya doğru bir gelişme görürüz. Çingene devamlı yer değiştirir, oradan oraya göçer. Her zaman yeni ufuklar peşindedir. "Çok gezen çok bilir" sözü, sanki Yay'lar için söylenmiştir. Yay, kendisine yabancı olan deneyimleri toplayacak, gelişecek ve olgunlaşacaktır.

Öğrenci bu işi daha düzeyde, bilgi toplayarak, entelektüel anlamda gerçekleştirecektir. Filozofun ise pek harekete ihtiyacı yoktur. O, sezgileriyle evrenin yasalarını kavrayacaktır.

Yay için belirli bir son yoktur. Hayatın en son anlamını yakalamaya çalışmak sonsuz bir uğraştır. Gerçeğe okunu atan Yay'ın uzun süre beklemesi gerekir ama o hiç yorulmayacaktır.

Yay'daki deneyime olan açıklığı hiç bir burçta bulamayız. Hayata devamlı değişik açılardan bakmak, Yay'ın hedefine varırken kullandığı yöntemlerden biridir. Onda egzotizme hayran bir sergüzeştik buluruz.

Yay, tüm bunları gerçekleştirirken hayatın bütünlüğünü kavramalı ve kendine burada bir yer vermelidir. Bunun içinse tedirgin olmadan öne atılacak, maceraya hazır olacaktır.

Evet, Yay maceraya hazırdır. Çünkü onu bir yerlere bağlayacak zincirlere hiçbir zaman yanaşmamıştır. Kişisel özgürlüğü, hevesi ve bir de ideallerine olan güveni, onun eşyalarını toplayıp yola koyulmasına yeter. Akrep'in yoğunluğundan kaçan Yay, nefes alabilecek genişlikler arar. Genişleme, yayılma tipik bir Yay eylemidir. Yay bunu hem dışa dönük bir şekilde hareket ederek hem de içe dönük düşünerek yapar.

Yay Burcu'nda gezegenlerin deneyime açık, toleranslı ve genişlemeci çalıştığını söyleyebiliriz. Yay'da Merkür, zihni oradan oraya sürükleyecek, dağınık bir düşünce biçimi verecektir. Yay Burcun'da Mars, atlı bir şövalyedir ve macera peşinde koşan bir Don Kişot olabilir. Satürn ise burada kendinden pek emin değildir. Yeteneklerine güvenemez bir hal alır.

Yay 10. Ev'de, meslek yaşamında harekete yol açabilir. 2. Ev'de, para konusunda aşırılık ve riske yatkınlık gösterecektir.

Olumsuz işleyen Yay, gerçeklerden uzak bir iyimserliğin pençesine düşebilir. Aşırılığı ve genişliği, onu hedeflerinden gerilere sürükleyecektir. Komedinin trajediye dönüşmesi şaşırtıcı olmaz.